Ordinace Nový Jičín
Gregorova ulice č. 45
Telefon - 556701224
Ordinace Starý Jičín
Telefon : 556752604
Ordinace Nový Jičín Šenov
Telefon : není
Domů :
Nový Jičín, Dlouhá 20
telefon a fax : 556708069
mobil : +420603433786
Počet přístupů od 3.4.2003
 

Dobrý den,
vítejte na internetových stránkách naší soukromé dětské ordinace pro děti a dorost.
Doufáme, že tyto stránky budou dobrým pomocníkem pro naše pacienty, ale že na nich najdou užitečné informace i ostatní návštěvníci.
MUDr.Hana Kobsová a sestra Jana FabíkováAktuální informace
18.8.2003
Prohlášení Ministerstva zdravotnictví k
propouštění fyziologických novorozenců ze zdravotnických zařízení do domácí péče
Zástupci odborných společností a MZ ČR se shodli na tom, že v současnosti lze propustit spontánně porozeného, fyziologického novorozence do domácí péče za následujících podmínek :
a) Věk novorozence nad 72 dokončené hodiny po porodu (tj. k propuštění dochází mezi 72., resp. 96 hodinami po porodu)
b) Zdravotní stav novorozence dovoluje jeho propuštění do domácí péče
c) Nejsou známy jiné závažné okolnosti, které by bránily propuštění dítěte do domácí péče
d) Je provedena kalmetizace
e) Jsou provedena povinná screeningová vyšetření, resp. jsou odebrány krevní vzorky pro povinná screeningová vyšetření: PKU, KH ( CAH - ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a která obsahuje výkon "Screening kongenitální adrenální hyperplasie CAH")
První vyšetření dítěte praktickým lékařem pro děti a dorost by mělo proběhnou zpravidla do 48 hodin po jeho propuštění do domácí péče.
Doporučujeme, aby si rodiče ještě před narozením jejich dítěte zvolili praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého budou své dítě registrovat.
13.8.2003
Mgr. Mario Böhme tiskový mluvčí

       
© Copyright MUDr.Kobsová 2003
Poslední aktualizace 21.08.2003