Kašel.
K charakteristickým příznakům onemocnění dýchacích cest patří mimo jiné i kašel. Charakter kašle dovoluje usuzovat na postiženou oblast dýchacích cest. Charakter a čas objevení kašle poukazují na možné příčiny onemocnění.
Produktivní nebo vlhký kašel vzniká, když se hlen nějakým způsobem v dýchacích cestách pohybuje. Kašel má potom chraplavý charakter.
Suchý nebo dráždivý kašel není vyvolán zvýšeným množstvím hlenu a může vznikat v každém úseku dýchacích cest na začátku zánětu nebo v důsledku jakéhokoliv jiného dráždění.
Akutní kašel může vzniknout při vdechnutí cizího tělesa, při náhlé infekci středních a dolních dýchacích cest, dále při vdechnutí dráždivých plynů, při zápalu plic a při různých alergických onemocněních.
Chronický kašel (kašel trvající déle než 4-6 týdnů) je častým jevem po prodělaných zánětech dýchacích cest, při dlouhodobě ztíženém dýchání nosem (při zvětšené nosní mandli), dále pak je chronický kašel častým jevem u kuřáků, nemocných astmatem a při černém kašli. Chronický kašel je pak ještě průvodním jevem celé řady dalších onemocnění.
Kašel obtěžuje nemocného i jeho okolí a zvláště pak u dětí je provázen pocity strachu, neboť nevědí, co se s nimi děje.

       
© Copyright MUDr.Kobsová 2003
Poslední aktualizace 07.04.2003